Radonkutt på arbeidsplassen og i hjemmet

Måling, radontiltak og dokumentasjon
med fokus på kvalitet i hele prosessen

Send forespørsel
Er det radon i DITT område? Sjekk RADONKART her! ➜ 

GRATIS UTSETTING

av sporfilmer denne uken
Dette er siste uken for å starte målinger med sporfilm. Vi setter ut sporfilmer i boliger innenfor Bergen Kommune.
Tilbudet gjelder så langt beholdningen rekker. Kr 250,- pr sporfilm
Ta kontakt og få det gjort!

Målinger

Radonnivået måles med sporfilmer som plasseres iht. retningslinjer fra Statens Strålevern.  Målinger skal gjøres mellom 15.oktober og 15.april. Det kan også gjøres korttidsmålinger med el-måler som gir en indikasjon på radonnivået, men uten dokumentasjon.

Radontiltak

Hvis det er for høyt radonnivå på målinger, tilbyr vi befaring og gjør en faglig vurdering av mulige tiltak for radonsanering.  Vi utfører tiltak og vektlegger estetisk utførelse og kvalitet. Vi bruker kvalitetsmaskiner med lavt støynivå og energiforbruk. Kontrollmålinger må gjøres når tiltakene er ferdigstilt.

Dokumentasjon

Privatpersoner, utleiere og borettslag får dokumentasjon som kan fremlegges ved utleie, taksering av hus og ved salg. For bedrifter utarbeider vi nødvendig dokumentasjon til deres HMS-systemer iht. krav fra Arbeidstilsynet. 

Nye forskrifter krever målinger for å kartlegge hvor mye radongass det er på arbeidsplasser, i skoler, barnehager og utleieboliger. Radonkutt vil hjelpe deg med å kutte radoneksponeringen, uansett hvor du oppholder deg i løpet av dagen.

Prisoversikt

Befaring for radontiltak


Gratis / når det velges tiltak med radonsug fra Radonkutt.
Ellers koster en befaring 1 500,-
Radonsug


35 000,- / Grunnpakke på Radonsug RS 400, filterboks, utkast med montering og kjerneboring av ett hull i dekke med radonbrønn. Materialer og arbeid med rørføring fra hull i dekke til radonsuget, og fra maskinen og ut, prises i hvert prosjekt på grunnlag av befaring.
ventilasjon med varmegjenvinning
TwinFresh Expert RA1-50 

6990,- / TwinFresh Expert RA1-50 for tynn vegg, 12-25 cm
6550,- / TwinFresh Expert RA1-50 for tykk vegg, > 25 cm
1750,- / Montering av vifte i i trevegg
1950,- / Montering av vifte i murvegg, med kjerneborhull
2000,- / Rigg av utstyr til kjerneboring kommer i tillegg  
KorttidsMåling


300,- pr. 14 dager / Leie av Airthings Home elektronisk radonmåler for korttidsmålinger. Kan hentes/leveres på vårt kontor. Tillegg for frakt ved sending pr post.
HMS-DOKUMENTASJON


Fra 4 000,- / Omfatter måling, rapport og HMS-dokumentasjon for bedrift/skole/barnehage.

Alle priser er inkl. mva.

Produkter

Skandinavisk kvalitet

Gode tiltak krever gode maskiner. Derfor bruker vi radonsug fra Corroventa – et svensk firma som produserer kvalitetsmaskiner for å redusere radon og fukt. De ble etablert i 1985. Mange års forskning og utvikling har ført til tekniske innovasjoner. Corroventa har valgt å satse på kvalitet i hele prosessen og har derfor tatt den strategiske beslutningen om å utvikle og produsere i Europa for å sikre dette.

RS 100

Radonsug med ekstremt god sugeevne for hus som står på svært kompakte jordmasser.

RS 400

Radonsug i bygg med plate på mark eller kjeller som ligger på porøse underlag. Passer også til undertrykksventilasjon av lektede gulv.

CTR 300TT2

Radon- og luktsanering i tillegg til avfukting av krypgrunn.

Les mer om produktene ➜

Ventilasjon med varmegjenvinning

TwinFresh Expert RA1-50

 Jevn og god ventilasjon kan redusere radonnivået med inntil 30%. TwinFresh er ventilasjon med ekstremt god varmegjenvinning for ettermontering i bolighus.
Gjennom vekselvis inntrekk og avkast skifter ventilasjonsviften stille og effektivt ut dårlig inneluft og tilfører ny frisk luft utenfra. Den keramiske innsatsen lagrer varmen fra inneluften og varmer så opp luften som trekkes inn.

Les mer om TwinFresh ➜

Radon er en luktfri radioaktiv edelgass som finnes i bergarter. Det er spesielt store forekomster i alunskifer og visse typer granitt. Den trenger inn i bygg fra grunn og fyllmasser under bygg. Halveringstiden på radon er så lang at radonstrålingen vil fortsette langt inn i framtiden. Radon binder seg lett til støvpartikler som vi puster inn og ned i lungene. Radon er helseskadelig. Radon tar hvert år i Norge, livet av rundt 300 mennesker ifølge Statens Strålevern. Røyking kombinert med radonpåvirkning øker faren ytterligere for lungekreft.

Godkjent målemetode er sporfilmer som skal være utplassert i minimum 2 mnd i vinterhalvåret. Målingen skal gjøres mellom 15. okt og 15. april. Sporfilmene sendes til et laboratorie som måler og beregner en årsmiddelverdi på radonnivå. Statens Strålevern har satt tiltaksgrensen for radonnivå i oppholdsrom til 100 Bq/m3 og maksimumsgrensen til 200 Bq/m3. Vi måler med sporfilm og kan gjøre elektroniske korttidsmålinger.

I henhold til Tek10 skal det sikkres mot radon i alle nye bygg for å forebygge inntrengning av radon. Dette gjøres bla. ved å legge radonsperre under bygget. Det skal også klargjøres for ventilering av grunnen under bygget. Det skal alltid gjøres kontrollmålinger etter ferdigstilling av bygg og etter ombygginger.

I eksisterende bygg må det gjøres tiltak i etterkant for å redusere radonnivået hvis det er for høyt. Tiltak kan være forbedring av ventilasjon, tetting av luftlekkasjer rundt gjennomføringer og å få til undertrykk under gulvkonstruksjonen ved å innstalere radonsug som leder radongassen utenfor boligen. Radonsug er det mest effektive tiltak for å redusere radonnivået. I våre tiltak bruker vi svenskproduserte kvalitetsmaskiner med lavt støynivå og energiforbruk. Vi tilbyr serviceavtale med regelmessig bytte av filter og kontroll av maskin.

Les mer om radon på arbeidsplassen, skole- og barnehager, i utleieboliger og i private hjem. Mer informasjon er tilgjengelig hos Statens Strålevern.

Radonkutt

Radonkutt drives av Byggmester Solvang, som har over 30 års solid erfaring innen byggfag. Denne kompetansen er viktig for å kunne gi fagmessig vurdering og utføring av radontiltak tilpasset hver enkelt jobb. Vi har fokus på kundens behov, og kvalitet i alle ledd.

Dekningsområde

Hovedvirkeområdet vårt er Bergen og omegn. Vi gjør også oppdrag i Hurum, Asker, Røyken og Drammen i perioder av året. Ta kontakt for nærmere informasjon om når vi er tilgjengelig for befaring og tiltak.

Kontakt oss

Takk for henvendelsen, den er nå på vei til oss!

OBS! Noe gikk galt når forespørselen ble sendt. Vennligst prøv på nytt!

Bergveien 6
5152 Bønes
Org.nr.: 870472862
Kontor: 55 12 21 00
Mob.: 905 65 095